Artist Talk torsdag 6. juni 2024 :  "Landskaber i kunsten lige nu"

Med billedkunstnerne Ben Woodhams, Helene Høm og Christian Bundegaard

Moderator Tine Nygaard, Bornholms Kunstmuseum

Arrrangeret af Bornholms Museumsforening
Sted: Gudhjem Museum kl. 19.00 - 20.00

Læs mere: HER

 

Image

 Ukendt land (2022)100 x 200 cm, olie på lærred

  OBS. There is no summer exhibition in Undreværket in 2024 due to construction work

 

 

Image
Helene Høm (f. 1972)

eksperimenterer mellem det forståelige og det abstrakte i en arbejdsproces, hvor motiver, farver og ornamenter blandes for at lade subtile indtryk og temaer træde frem - ofte med elementer af mystik. Landskaberne omkring Gudhjem bruges som inspiration i arbejdsprocessen, der bevæger sig mellem det omhyggelige og det spontane.

Hun har tilegnet sig en fysisk og performativ tilgang til billedkunst med en BA fra Akademi for Scenekunst i 2001-2004 (i dag NTA). Metoder og udtryk fra billedkunst, arkitektur og installationskunst blev brugt i arbejdet med performance og teater. Som en del af det begyndte hun at male på akademiet og fik den svenske kunstner Hans-Ove Granath som professor og mentor. I dag bruger hun improviseret koreografi og improvisation som det vigtigste udgangspunkt for maleprocessen i atelieret.

"Det hele handler om at være til stede. Jeg er nødt til at skabe udfra et punkt, der ikke er mentalt, men snarere intuitivt, sanseligt og undersøgende."

Helene Høm er fjerde generation i en kunstnerfamilie, der går tilbage til Hjorths Keramik i Rønne og Bornholmermalerne. Efter mere end 15 års internationalt arbejde med performance etablerede Helene Høm sig som billedkunstner i Gudhjem i 2018.

 

Visual artist Helene Høm (born 1972) experiments between the understandable and abstraction in a working process, where motifs, colors and ornaments are mixed in order to let subtle impressions and themes emerge - often with elements of mystery. The landscapes around Gudhjem are used as inspiration in her working process that wander between the careful and the spontaneous.

She acquired a physical and performative approach to visual arts at Norwegian Theater Academy in 2001-2004 (BA). Methods and expressions from visual art, architecture and installation art were used in the work with performance and theatre. As part of that, Helene Høm started painting during her academy years with the Swedish artist Hans-Ove Granath as professor and mentor. Today the she uses improvised choreography as the essential starting point for her painting process in the studio.

         "It´s all about presence. I need to create from a point that is not mental, but rather intuitive, sensory and enquiring."

Helene Høm is the fourth generation in an artist family that goes back to Hjorths Keramik in Rønne and the Bornholm painters. After more than 15 years of working internationally with performance, Helene Høm established as a visual artist in Gudhjem in 2018. 

Artist statement:

““Problemet begynder med det ord VERDEN.
Det betyder to så modsatte ting.
Den virkelige, som vi ikke kan se,
og den opfundne, som vi ikke kan undslippe.”
(Richard Powers, The Overstory, 2018)

“…I den kunstneriske proces står jeg med et ben i hver verden. Den verden, jeg kan begribe med min tanke og genkende i sin form. Men der findes også en anden verden, som jeg stadig ikke kender til, men som jeg alligevel glimtvis kan give et udtryk.
Noget i denne nye verden vækker en dyb genklang i mig, selvom meget lige nu kan se temmelig håbløst ud. Jeg forsøger at viderebringe den genklang.

“…The problem begins with that word WORLD.
It means two such opposite things.
The real, which we cannot see,
and the invented, which we cannot escape.”
(Richard Powers, The Overstory, 2018)

"...In the artistic process, I have a foot in both worlds. The concrete world I can grasp with my mind and recognise in its form. But there is an other world, that I'm still unfamiliar with, but which I nevertheless attempt to explore through artistic expression. Even though much of what we are seeing in the concrete world can look pretty hopeless at the moment, something in this other world has resonance and deep meaning for me. I try to convey that resonance and meaning ”